Browsing Tag

Cá Tỳ Bà

Cá Tỳ bà beo – Leopard pleco

Cá Tỳ bà beo - Leopard pleco là một loài cá cảnh đẹp cho bể cá cảnh.MỘT SỐ THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA SINH VẬT:Tên thường gọi: Cá Tỳ bà da beo; Cá Tỳ bà beoTên khoa học: Pterygoplichthys gibbicepsTên tiếng Anh: Sailfin…

Cá Tỳ Bà Bướm Đốm – Spotted sewellia

Cá Tỳ bà bướm đốm - Spotted sewellia là một loài cá cảnh đẹp cho bể cá cảnhMỘT SỐ THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA SINH VẬT:Tên thường gọi: Tỳ bà bướm đốm.Tên khoa học: Sewellia lineolata(Valenciennes, 1846).Tên tiếng Anh: Spotted…