Browsing Tag

Cá Lau Kiếng

Cá Tỳ bà beo – Leopard pleco

Cá Tỳ bà beo - Leopard pleco là một loài cá cảnh đẹp cho bể cá cảnh.MỘT SỐ THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA SINH VẬT:Tên thường gọi: Cá Tỳ bà da beo; Cá Tỳ bà beoTên khoa học: Pterygoplichthys gibbicepsTên tiếng Anh: Sailfin…