Chuyên mục thả thính tập thể

89

Cả đàn Boss thả thính 1 lúc thế này ai mà chịu cho nỗi ? có ai đớp thính 1 trong các Boss chân ngắn này không?

Có thể bạn thích

Bình luận

Your email address will not be published.